Trao đổi - thảo luận > Các nhân tố ảnh hưởng tới đầu ...
 
 
 
 
Please use this identifier to cite or link to this item: http://dl.ueb.edu.vn/handle/1247/38

Title: Các nhân tố ảnh hưởng tới đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp: tổng quan những vấn đề lý luận cơ bản
Authors: TS. Nguyễn, Đức Thành
Keywords: các nhân tố, Nghiên cứu, Đại học Kinh tế, CEPR
Issue Date:  4
Language: vi
URI: http://dl.ueb.vnu.edu.vn/handle/1247/38
Appears in Collections:Trao đổi - thảo luận

Files in This Item:

File Description SizeFormat
NC-01.pdf501.53 kBAdobe PDFView/Open