Tài liệu tham khảo > Hỗ trợ sử dụng các ứng dụng CN... > Hướng dẫn cài đặt phần mê...
 
 
 
 
Please use this identifier to cite or link to this item: http://dl.ueb.edu.vn/handle/1247/37

Title: Hướng dẫn cài đặt phần mềm Quản lý Nhân sự
Keywords: Hướng dẫn cài đặt
phần mềm
Quản lý Nhân sự
Issue Date:  22
Language: vi
Abstract: Hướng dẫn cài đặt phần mềm Quản lý Nhân sự
URI: http://dl.ueb.vnu.edu.vn/handle/1247/37
Appears in Collections:Hỗ trợ sử dụng các ứng dụng CNTT tại ĐHKT

Files in This Item:

File Description SizeFormat
1.8.HD_cai_dat_PM_QL_Nhan_su.pdf394.22 kBAdobe PDFView/Open