Tài liệu tham khảo > Hỗ trợ sử dụng các ứng dụng CN... > Hướng dẫn sử dụng Hệ thống qu...
 
 
 
 
Please use this identifier to cite or link to this item: http://dl.ueb.edu.vn/handle/1247/36

Title: Hướng dẫn sử dụng Hệ thống quản lý Hồ sơ công việc NetOffice
Keywords: Hướng dẫn sử dụng
NetOffice
Issue Date:  22
Language: vi
Abstract: Hướng dẫn sử dụng Hệ thống quản lý Hồ sơ công việc NetOffice
URI: http://dl.ueb.vnu.edu.vn/handle/1247/36
Appears in Collections:Hỗ trợ sử dụng các ứng dụng CNTT tại ĐHKT

Files in This Item:

File Description SizeFormat
1.3.HD_su_dung_NetOffice.pdf354.11 kBAdobe PDFView/Open