Tài liệu tham khảo > Hỗ trợ sử dụng các ứng dụng CN... > Hướng dẫn sử dụng điện thoại q...
 
 
 
 
Please use this identifier to cite or link to this item: http://dl.ueb.edu.vn/handle/1247/30

Title: Hướng dẫn sử dụng điện thoại qua hệ thống tổng đài
Keywords: Hướng dẫn sử dụng
điện thoại
hệ thống tổng đài
Issue Date:  22
Language: vi
Abstract: Hướng dẫn sử dụng điện thoại qua hệ thống tổng đài
URI: http://dl.ueb.vnu.edu.vn/handle/1247/30
Appears in Collections:Hỗ trợ sử dụng các ứng dụng CNTT tại ĐHKT

Files in This Item:

File Description SizeFormat
1.9.HD_su_dung_dien_thoai.pdf161.42 kBAdobe PDFView/Open