Trao đổi - thảo luận > Giám sát vốn hiệu quả
 
 
 
 
Please use this identifier to cite or link to this item: http://dl.ueb.edu.vn/handle/1247/1919

Title: Giám sát vốn hiệu quả
Authors: Nguyễn, Huyền
Keywords: Giám sát
vốn
Issue Date:  4
Language: vi
Abstract: Giám sát vốn hiệu quả
Description: Thông tin bài viết "Giám sát vốn hiệu quả"
URI: http://dl.ueb.vnu.edu.vn/handle/1247/1919
Appears in Collections:Trao đổi - thảo luận

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Bai bao Giam sat von hieu qua TTXVN.pdf2.32 MBAdobe PDFView/Open