Tài liệu tham khảo > Giới thiệu các nguồn học liệu > Danh sách sách tiếng Việt năm ...
 
 
 
 
Please use this identifier to cite or link to this item: http://dl.ueb.edu.vn/handle/1247/1904

Title: Danh sách sách tiếng Việt năm 2009
Keywords: Danh sách sách tiếng Việt năm 2009, Đại học Kinh tế, kinh tế, học liệu
Issue Date:  22
Language: vi
URI: http://dl.ueb.vnu.edu.vn/handle/1247/1904
Appears in Collections:Giới thiệu các nguồn học liệu

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Danh sach sach tieng Viet nam 2009.pdf116.66 kBAdobe PDFView/Open