Please use this identifier to cite or link to this item: http://dl.ueb.edu.vn/handle/1247/117

Title: Lý thuyết của John Maynard Keynes về việc làm và vận dụng vào thực tiễn Việt Nam
Authors: PGS.TS. Phan, Huy Đường
Keywords: Lý thuyết của John Maynard Keynes về việc làm và vận dụng vào thực tiễn Việt Nam
Issue Date: 22-Apr-2011
Language: vi
URI: http://dl.ueb.vnu.edu.vn/handle/1247/117
Appears in Collections:Hội thảo quốc gia Các lý thuyết kinh tế trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế toàn cầu và thực tiễn ở VN

Files in This Item:

File Description SizeFormat
ly thuyet cua John maynard keynes.pdf317.5 kBAdobe PDFView/Open