Please use this identifier to cite or link to this item: http://dl.ueb.edu.vn/handle/1247/114

Title: Quan niệm của chủ nghĩa Marx-Lenin về kinh tế nông dân và ý nghĩa đối với Việt Nam
Authors: PGS.TS. Mai Thị Thanh Xuân
NCS. Đặng, Thị Thu Hiền
Keywords: Quan niệm, chủ nghĩa Marx-Lenin, kinh tế nông dân, Việt Nam
Issue Date: 22-Apr-2011
Language: vi
URI: http://dl.ueb.vnu.edu.vn/handle/1247/114
Appears in Collections:Hội thảo quốc gia Các lý thuyết kinh tế trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế toàn cầu và thực tiễn ở VN

Files in This Item:

File Description SizeFormat
quan niem cua chu nghia mark lenin.pdf319.84 kBAdobe PDFView/Open