Please use this identifier to cite or link to this item: http://dl.ueb.edu.vn/handle/1247/113

Title: Kinh tế Việt Nam trong bối cảnh kinh tế thế giời hiện nay – một số phân tích và khuyến nghị chính sách
Authors: Nguyễn Đức Thành
Đinh Tuấn Minh
Keywords: Kinh tế Việt Nam trong bối cảnh kinh tế thế giời hiện nay – một số phân tích và khuyến nghị chính sách
Issue Date: 22-Apr-2011
Language: vi
URI: http://dl.ueb.vnu.edu.vn/handle/1247/113
Appears in Collections:Hội thảo quốc gia Các lý thuyết kinh tế trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế toàn cầu và thực tiễn ở VN

Files in This Item:

File Description SizeFormat
kinh te viet nam trong boi canh kinh te the gioi.pdf840.54 kBAdobe PDFView/Open