Hội thảo - Hội nghị > Hội thảo quốc gia Các lý thuyế... > Tìm hiểu xu hướng phát triển c...
 
 
 
 
Please use this identifier to cite or link to this item: http://dl.ueb.edu.vn/handle/1247/112

Title: Tìm hiểu xu hướng phát triển của các học thuyết kinh tế và những vấn đề rút ra cho Việt Nam
Authors: ThS. Phạm, Văn Chiến
Keywords: Tìm hiểu xu hướng phát triển của các học thuyết kinh tế và những vấn đề rút ra cho Việt Nam
Issue Date: 22-Apr-2011
Language: vi
URI: http://dl.ueb.vnu.edu.vn/handle/1247/112
Appears in Collections:Hội thảo quốc gia Các lý thuyết kinh tế trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế toàn cầu và thực tiễn ở VN

Files in This Item:

File Description SizeFormat
tim hieu xu huong phat trien cua cac hoc thuyet kinh te va nhung van de rut ra cho Vn.pdf195.45 kBAdobe PDFView/Open