Hội thảo - Hội nghị > Hội thảo quốc gia Các lý thuyế... > Vấn đề chủ sở hữu và người đại...
 
 
 
 
Please use this identifier to cite or link to this item: http://dl.ueb.edu.vn/handle/1247/110

Title: Vấn đề chủ sở hữu và người đại diện, một số gợi ý về chính sách cho Việt Nam
Authors: TS. Nguyễn Ngọc Thanh
Keywords: Vấn đề chủ sở hữu và người đại diện, một số gợi ý về chính sách cho Việt Nam, Đại học Kinh tế
Issue Date: 22-Apr-2011
Language: vi
URI: http://dl.ueb.vnu.edu.vn/handle/1247/110
Appears in Collections:Hội thảo quốc gia Các lý thuyết kinh tế trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế toàn cầu và thực tiễn ở VN

Files in This Item:

File Description SizeFormat
van de chu so huu.pdf395.22 kBAdobe PDFView/Open