Hội thảo - Hội nghị > Hội thảo quốc gia Các lý thuyế... > Phát triển kinh tế hiện nay vớ...
 
 
 
 
Please use this identifier to cite or link to this item: http://dl.ueb.edu.vn/handle/1247/109

Title: Phát triển kinh tế hiện nay với vấn đề thực hiện công bằng xã hội
Authors: Nguyễn Hữu Sở
Keywords: Phát triển kinh tế hiện nay với vấn đề thực hiện công bằng xã hội
Issue Date: 22-Apr-2011
Language: vi
URI: http://dl.ueb.vnu.edu.vn/handle/1247/109
Appears in Collections:Hội thảo quốc gia Các lý thuyết kinh tế trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế toàn cầu và thực tiễn ở VN

Files in This Item:

File Description SizeFormat
phat trien kinh te hien nay.pdf317.07 kBAdobe PDFView/Open