Hội thảo - Hội nghị > Hội thảo quốc gia Các lý thuyế... > Tác động của toàn cầu hóa đến ...
 
 
 
 
Please use this identifier to cite or link to this item: http://dl.ueb.edu.vn/handle/1247/108

Title: Tác động của toàn cầu hóa đến vai trò kinh tế của nhà nước và gợi ý đối với các quyốc gia đang phát triển
Authors: ThS. Lê Vân Anh
Keywords: Tác động của toàn cầu hóa đến vai trò kinh tế của nhà nước và gợi ý đối với các quyốc gia đang phát triển
Issue Date: 22-Apr-2011
Language: vi
URI: http://dl.ueb.vnu.edu.vn/handle/1247/108
Appears in Collections:Hội thảo quốc gia Các lý thuyết kinh tế trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế toàn cầu và thực tiễn ở VN

Files in This Item:

File Description SizeFormat
tac dong cua toan cau hoa den vai tro kinh te cua nha nuoc.pdf221.26 kBAdobe PDFView/Open