Hội thảo - Hội nghị > Hội thảo quốc gia Các lý thuyế... > Lý thuyết giá trị và việc hạch...
 
 
 
 
Please use this identifier to cite or link to this item: http://dl.ueb.edu.vn/handle/1247/107

Title: Lý thuyết giá trị và việc hạch toán các nguồn lực tri thức tại các doanh nghiệp trong quá trình chuyển đổi nền kinh tế ở Việt Nam
Authors: TS. Đặng Đức Sơn
Keywords: Lý thuyết giá trị và việc hạch toán các nguồn lực tri thức tại các doanh nghiệp trong quá trình chuyển đổi nền kinh tế ở Việt Nam
Issue Date: 22-Apr-2011
Language: vi
URI: http://dl.ueb.vnu.edu.vn/handle/1247/107
Appears in Collections:Hội thảo quốc gia Các lý thuyết kinh tế trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế toàn cầu và thực tiễn ở VN

Files in This Item:

File Description SizeFormat
ly thuyet gia tri va viec hach toan.pdf319.69 kBAdobe PDFView/Open