Hội thảo - Hội nghị > Hội thảo quốc gia Các lý thuyế... > Lý thuyết nhóm lợi ích và định...
 
 
 
 
Please use this identifier to cite or link to this item: http://dl.ueb.edu.vn/handle/1247/106

Title: Lý thuyết nhóm lợi ích và định hướng phát triển bền vững ở Việt Nam
Authors: TS. Bùi, Đại Dũng
Keywords: Lý thuyết nhóm lợi ích và định hướng phát triển bền vững ở Việt Nam
Issue Date: 22-Apr-2011
Language: vi
URI: http://dl.ueb.vnu.edu.vn/handle/1247/106
Appears in Collections:Hội thảo quốc gia Các lý thuyết kinh tế trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế toàn cầu và thực tiễn ở VN

Files in This Item:

File Description SizeFormat
ly thuyet nhom loi ich va dinh huong.pdf562.51 kBAdobe PDFView/Open