Hội thảo - Hội nghị > Hội thảo quốc gia Các lý thuyế... > GMS – Mô hình quản lý kinh tế ...
 
 
 
 
Please use this identifier to cite or link to this item: http://dl.ueb.edu.vn/handle/1247/105

Title: GMS – Mô hình quản lý kinh tế bền vững
Authors: TS. Nguyễn Tiến Dũng
Keywords: GMS – Mô hình quản lý kinh tế bền vững
Issue Date: 22-Apr-2011
Language: vi
URI: http://dl.ueb.vnu.edu.vn/handle/1247/105
Appears in Collections:Hội thảo quốc gia Các lý thuyết kinh tế trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế toàn cầu và thực tiễn ở VN

Files in This Item:

File Description SizeFormat
GMS Mo hinh quan ly kinh te1.pdf1.92 MBAdobe PDFView/Open