Please use this identifier to cite or link to this item: http://dl.ueb.edu.vn/handle/1247/104

Title: Lý thuyết của Hirschman về cơ chế phản hồi trong nền kinh tế thị trường và một số gợi ý cho việc phát triển dịch vụ công ở Việt nam
Authors: PGS.TS. Nguyễn Hồng Sơn
Keywords: Lý thuyết của Hirschman về cơ chế phản hồi trong nền kinh tế thị trường và một số gợi ý cho việc phát triển dịch vụ công ở Việt nam
Issue Date: 22-Apr-2011
Language: vi
URI: http://dl.ueb.vnu.edu.vn/handle/1247/104
Appears in Collections:Hội thảo quốc gia Các lý thuyết kinh tế trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế toàn cầu và thực tiễn ở VN

Files in This Item:

File Description SizeFormat
ly thuyet cua hirschman ve co che phan hoi.pdf274.13 kBAdobe PDFView/Open