Hội thảo - Hội nghị > Hội thảo quốc gia Các lý thuyế... > Tính bất ổn của tự do tài chín...
 
 
 
 
Please use this identifier to cite or link to this item: http://dl.ueb.edu.vn/handle/1247/102

Title: Tính bất ổn của tự do tài chính
Authors: PGS.TS. Trịnh Thị Hoa Mai
Keywords: Tính bất ổn của tự do tài chính , Đại học Kinh tế
Issue Date: 22-Apr-2011
Language: vi
URI: http://dl.ueb.vnu.edu.vn/handle/1247/102
Appears in Collections:Hội thảo quốc gia Các lý thuyết kinh tế trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế toàn cầu và thực tiễn ở VN

Files in This Item:

File Description SizeFormat
tinh bat on cua tu do tai chinh.pdf274.97 kBAdobe PDFView/Open