Hội thảo - Hội nghị > Hội thảo quốc gia Các lý thuyế... > Vai trò của nhà nước trong nền...
 
 
 
 
Please use this identifier to cite or link to this item: http://dl.ueb.edu.vn/handle/1247/100

Title: Vai trò của nhà nước trong nền kinh tế thị trường từ một số học thuyết kinh tế cận, hiện đại và vận dụng vào Việt Nam
Authors: TS. Phạm, Thị Hồng Điệp
Keywords: Vai trò của nhà nước trong nền kinh tế thị trường từ một số học thuyết kinh tế cận, hiện đại và vận dụng vào Việt Nam
Issue Date: 22-Apr-2011
Language: vi
URI: http://dl.ueb.vnu.edu.vn/handle/1247/100
Appears in Collections:Hội thảo quốc gia Các lý thuyết kinh tế trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế toàn cầu và thực tiễn ở VN

Files in This Item:

File Description SizeFormat
vai tro cua nha nuoc trong nen kinh te.pdf274.07 kBAdobe PDFView/Open